دانشجویان ایرانی برای دریافت وام بسته کمکی دولت آلمان در اولویت قرار دارند

دولت آلمان با تصویب بودجه ویژه‌ای این امکان را فراهم آورده که همه دانشجویان بتوانند ‌از طریق بسته کمک‌های مالی وام طولانی‌مدت با بهره ناچیز دریافت کنند. دانشجویان ایرانی برای دریافت این وام در رتبه اول هستند. بسیاری از دانشجویان …