بلو کارت یا کارت آبی آلمان

بلو کارت یا همان کارت آبی آلمان چیست؟ یکی از راه های کسب اقامت اروپا، اخذ بلوکارت (Blue card) یا کارت آبی آلمان است. در پی کمبود نیروی کاری و نیاز اتحادیه اروپا EU به نیروی متخصص در برنامه چشم انداز اقتصادی کشورهای …