نخستین رئیس جمهور زن یونان

در یونان برای نخستین بار یک زن رئیس جمهور می‌شود   از ۳۰۰ نماینده مجلس یونان ۲۶۱ نماینده به اکاترینی ساکلاروپولو حقوقدان ۶۳ ساله به عنوان رئیس جمهور این کشور رای دادند. رئیس جمهور جدید یونان مدافع حقوق زنان، پناهجویان …