europe immigration

درباره ما

دپارتمان اقامت ما با در اختیار داشتن تیمی متخصص و مجرب با اطلاعاتی مطمئن درامور کشورها ی مختلف در زمینه پذیرش های تحصیلی و کاری با دانش و رعایت قوانین مربوطه تحت عنوان مشاور و مجری کار آمد فعالیت مینماید.
یکی از ویژگیها و تفاوتهای ما با سایر همکاران تکمیل اطلاعات کامل و قابل قبول خود در مورد کشور های مختلف و ارائه راهکارهایی با قابلیت و مناسب درمدت زمان کوتاه به متقاضیان به فراخور سلیقه و نظر و توانگری مالی آنها میباشد.

با توجه به حضور گسترده در کشورهای “یونان” و “آلمان” و همچنین سرمایه گذاری این شرکت به صورت شخصی در این کشورها، تجربه اخذ اقامت از طریق تمکن مالی و خرید ملک به دفعات بالا در سال های گذشته داشته و با تمام زیر وبم و مسائل حقوقی این امر آشنا هستیم .از اینرو با قرار گرفتن ما در کنار شما، سواستفاده ممکن نیست زیرا ما قبل از هر مرحله جزئیات کامل آن را در اختیار شما قرارمیدهیم .
با ارایه مشاوره درست ، دقیق و صادقانه این امکان همواره مهیاست چه به عنوان کار گزار و چه به عنوان یک دوست در کنار شما باشیم.