اتباع خارجی در آلمان

بالاترین میزان حضور اتباع خارجی در ایالت های هامبورگ، هسن، برلینو بادن-وورتمبرگ است. اتباع خارجی در ایالت های جدید کمتر از ۵ درصد جمعیت را تشکیل می دهند. حدود ۳۹ ٪ جمعیت آلمان، از خانواده های مهاجر هستند یا خود …

ویزای کار در آلمان

مهاجرت به آلمان از طریق کار یا تخصص یکی از مهم ترین راه های مهاجرت به این کشور است. بنابراین کشور آلمان همچون سایر کشورهای اروپایی شرایط خاص خود را برای صدور ویزای کار دارد. در حال حاضر در آلمان، …

تایید مدارک تحصیلی

ارسال و تایید مدارک تحصیلی توسط موسسه ZAB، آلمان در این زمینه توجه به مطالب و مفاهیم زیرحائز اهمیت است. برای مهاجرت کاری به آلمان و یا ادامه تحصیل در آلمان، مورد تایید بودن مدرک تحصیلی در آلمان یکی از اصول …

بلو کارت یا کارت آبی آلمان

بلو کارت یا همان کارت آبی آلمان چیست؟ یکی از راه های کسب اقامت اروپا، اخذ بلوکارت (Blue card) یا کارت آبی آلمان است. در پی کمبود نیروی کاری و نیاز اتحادیه اروپا EU به نیروی متخصص در برنامه چشم انداز اقتصادی کشورهای …